Tarieven 2020

UPT TK Omschrijving Totaal bedrag
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,58
A15 Oppervlakte verdoving 7,58
A20 Behandeling onder algehele narcose 0
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 29,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 29,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 36,66
C11 Periodieke controle 22,16
C13 Probleemgericht consult 22,16
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 58,31
C80 Mondzorg aan huis 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 46,65
C85 Weekendbehandeling 22,16
C86 Avondbehandeling 22,16
C87 Nachtbehandeling 22,16
C90 Niet nagekomen afspraak 20
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 32,07
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 47,9
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 151,6
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 244,89
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 17,49
E31 Snij-/hoektand 116,61
E32 Premolaar 163,26
E33 Molaar 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 81,63
E37 Kijkoperatie 69,97
E40 Directe pulpa-overkapping 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v spalk na tandheelkundig ongeval 23,32
E44 Verwijderen spalk 5,83
E45 Aanbrengen rubberdam 11,66
E51 Verwijderen van kroon of brug 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 29,15
E56 Voortgezete behandeling iatrogene schade 40,82
E57 Behandeling va element met uitzonderlijke anatomie 29,15
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel 46,65
E61 Behandeling van open wortelpunt met calciumhydroxide eerste zitting 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt 46,65
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 46,65
E77 initiele wortelkanaalbehandeling eerste kanaal 58,31
E78 initiele wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal 29,15
E85 Elektronische lengtebepaling 14,58
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 78,71
E87 Gebruiksklaar maken praktijkruimte wortelkanaalbehandeling 58,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak 72,88
E98 Materialen voor thuisbleken 300
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 91,7
G03 Gedocumenteerde kaakgewrichtsbehandeling 63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie 87,46
G11 Scharnierasbepaling 87,46
G12 Centrale relatie bepaling 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 524,77
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 29,15
G16 Therapeutische positie bepaling 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal 58,31
G21 Functieonderzoek kauwstelsel 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie 93,29
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 58,31
G41 Consult OPD-therapie A (nietcomplex) 61,22
G43 Consult OPD-therapie B (complex) 117,78
G44 Therapeutische injectie 64,14
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A 69,97
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B 116,61
G61 Instructie spieroefeningen 57,31
G62 * Occlusale spalk 157,43
G63 * Repositiespalk 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen 320,69
G66 Biofeedback therapie 51,58
G67 Behandeling triggerpoint 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 46,65
G69 * Opbeetplaat 64,14
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 291,54
G72 Controlebezoek MRA 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk 46,65
H11 Trekken tand of kies 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal 6,06
H26 Hechten weke delen 64,14
H33 Hemisectie van een molaar 69,97
H35 Moeilijk trekken van tand of kies met mucoperiostale opklap 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 52,48
H41 Verwijderen van lipbandje of tongriempje 34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel zonder afsluiting 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel met afsluiting 93,29
H44 Primaire antrumsluiting 64,14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 58,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17,49
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 81,63
H60 Marsupialisatie 81,63
H65 Primaire sluiting 157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 186,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 58,31
J01 Initieel onderzoek implantologie 64,67
J02 Verlengd onderzoek implantologie 99,49
J03 * Proefopstelling 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44,77
J06 Vrijleggen foramen mentale 29,85
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19,9
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 149,23
J11 Preparereren donorplaats 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 69,64
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 84,57
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 183,4
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad 59,69
J19 Toeslag esthetische zone 64,67
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak 227,33
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 34,39
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 74,62
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 28,66
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 164,16
J27 * Vervangen implantaat 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat 94,02
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment 35,32
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 104,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef 114,41
J33 Kosten implantaat 319,5
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat 23,32
J36 Verwijderen implantaat 32,83
J37 Vervangen volgend implantaat 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat 349,84
J40 * Twee magneten/drukknoppen 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop 34,82
J42 * Staaf tussen 2 implantaten 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24,87
J45 * Plaatsen eerste drukknop 119,39
J50 * Boven- en onder klikgebit 512,37
J51 * Onder-klikgebit 333,29
J52 * Boven-klikgebit 333,29
J53 * Omvorming klikgebit 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 174,1
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 134,31
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 89,54
J70 * Opvullen zonder staafdemontage 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 174,1
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 154,21
J78 Verwijderen én vervangen drukknop 24,87
J79 Verwijderen én vervangen steg 45,47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 506,4
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat 258,67
J97 Overheadkosten implantaten 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 99,68
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 13,07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten 13,07
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 26,24
M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,1
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5,83
M32 tandhalzen en (preventief) toedienen 17,49
M40 Fluoridebehandeling 14,58
M61 * Mondbeschermer 26,24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element 50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element 27,99
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 87,46
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 40,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 46,65
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 87,46
P14 Individuele afdruk met randopbouw 64,14
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 5-13 elementen 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 64,14
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 58,31
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,49
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 233,23
P27 Reoccluderen 58,31
P28 Naregistratie en remounten 58,31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 46,65
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 379
P31 * Wortelkap met stift 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 58,31
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 239,06
P35 * Frame kunstgebit 5-13 elementen 326,52
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 29,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting 34,98
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 87,46
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,58
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34,98
P45 * Noodkunstgebit 116,61
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 87,46
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 40,82
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak 46,65
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 29,15
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 163,26
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 46,65
R08 * Eenvlaks composiet inlay 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay 174,92
R11 * Eenvlaks inlay 104,95
R12 * Tweevlaks inlay 163,26
R13 * Drievlaks inlay 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 29,15
R24 * Kroon 256,55
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 68,77
R29 * Confectiekroon 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 116,61
R34 * Kroon op implantaat 233,23
R40 * Eerste brugtussendeel 174,92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 87,46
R46 * Brugverankering, per anker 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 23,32
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 64,14
R72 Vernieuwen schlidje plastisch materiaal 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 23,32
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 29,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 116,61
R80 * Temporaire, eerste voorziening 29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening 11,66
R90 * Gedeeltelijk onvoltooid werk 0
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 61,22
T42 Consult parodontale nazorg 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg 156,85
T57 * Toepassing lokaal medicament 62,97
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 169,09
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 189,5
T71 Flapoperatie, per sextant (Een zesde deel) 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( Een zesde deel) 349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort 58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 151,6
T76 tuber- of retromolaarplastiek 72,88
T80 Tandvleestransplantaat 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (Een zesde deel) 145,77
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (Een zesde deel) 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (Een zesde deel), per element 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 189,5
T87 Kroonverlenging per element 189,5
T88 Kroonverlenging per sextant 349,84
T89 Directe postoperatieve zorg, kort 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 156,85
T91 Pocketregistatrie 34,98
T92 Parodontiumregistratie 69,97
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces 78,71
T95 * (Draad)Spalk 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 58,31
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 15,59
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 14,47
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 15,32
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 186,98
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in 15,32
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 69,97
V30 Fissuurlak, eerste element 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,58
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,66
V70 * Parapulpaire retentiestift 11,66
V71 Eeenvlaksvulling amalgaam 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam 71,13
V80 * Wortelkanaalstift 20,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 82,8
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,75
V91 Eennvlaksvulling composiet 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet 93,29
X10 Kleine rontgenfoto 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,24
X21 Kaakoverzichtsfoto 69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in tandeloze kaak 69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 25,66
X24 Schedelfoto 31,49
X25 Maken meerdimensionele kaakfoto 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionele kaakfoto 58,31
X34 Beoordelen schedelfoto 23,32
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten 13,28
Y02 Onderlinge dienstverlening max
Z10 * Abonnement categorie A per maand 7,58
Z20 * Abonnement categorie B per maand 11,66
Z30 * Abonnement categorie C per maand 15,74
Z40 * Abonnement categorie D per maand 19,24
Z50 * Abonnement categorie F per maand 23,32
Z60 * Abonnement categorie A per maand 6,41

 

* TK = Materiaal en/of techniekkosten worden apart in rekening gebracht.