Pricelist 2021

UPT TK Omschrijving Totaal bedrag
C11 Periodieke controle 22,91
C13 Probleemgericht consult 22,91
C91 Pocketregistratie 36,18
C92 Parodontiumregistratie 72,35
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt 108,53
C29 * Studiemodellen 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 60,29
C80 Mondzorg aan huis 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie 48,23
C85 Weekendbehandeling 22,91
C86 Avondbehandeling 22,91
C87 Nachtbehandeling 22,91
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,66
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 72,35
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 26,53
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 32,56
X34 Beoordelen schedelfoto 24,12
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 60,29
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 13,52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten 13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 27,13
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek 18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 6,03
M40 Fluoridebehandeling 15,07
M61* Mondbeschermer 27,13
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element 52,45
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element 28,94
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 15,07
A15 Oppervlakte verdoving 7,84
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie 0
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 37,38
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 40,4
V73 Drievlaksvulling amalgaam 52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam 73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer 85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet 96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) 72,35
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) 27,13
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) 15,07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 12,06
V70 * Parapulpaire stift 12,06
V80 * Wortelkanaalstift 21,1
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 9,04
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 42,2
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 33,16
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 48,23
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 253,23
E85 Elektronische lengtebepaling 15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 48,23
E51 Verwijderen van kroon of brug 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift 42,2
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 30,15
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel 42,2
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 30,15
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt 48,23
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 30,15
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 18,09
E97 * Uitwendig bleken per kaak 75,37
E40 Directe pulpa-overkapping 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 24,12
E44 Verwijderen spalk, per element 6,03
E45 Aanbrengen rubberdam 12,06
E31 Snij-/ hoektand 120,58
E32 Premolaar 168,82
E33 Molaar 217,05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 24,12
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 84,41
E37 Kijkoperatie 72,35
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 60,29
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 81,39
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 60,29
R08 * Eénvlaks composiet inlay 72,35
R09 * Tweevlaks composiet inlay 138,67
R10 * Drievlaks composiet inlay 180,88
R11 * Eénvlaksinlay 108,53
R12 * Tweevlaksinlay 168,82
R13 * Drievlaksinlay 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 30,15
R24 * Kroon op natuurlijk element 265,28
R34 * Kroon op implantaat 241,17
R29 * Confectiekroon 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal 60,29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 60,29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 120,58
R40 Eerste brugtussendeel 180,88
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 150,73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk 30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie 120,58
R61 * Plakbrug met preparatie 180,88
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 42,2
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 24,12
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 66,32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 66,32
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 24,12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 30,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 72,35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 120,58
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies 30,15
R85* * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies 12,06
R90* * Gedeeltelijk voltooid werk 0
G21 Functieonderzoek kauwstelsel 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie 96,47
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) 63,31
G62 * Stabilisatieopbeetplaat 162,79
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A 72,35
G43 Consult OPD-therapie B (complex) 121,79
G44 * Therapeutische injectie 66,32
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B 120,58
G10 Niet-standaard beetregistratie 90,44
G11 Scharnierasbepaling 90,44
G12 Centrale relatiebepaling 84,41
G13 Protrale/laterale bepalingen 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 542,63
G16 Therapeutische positiebepaling 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal 60,29
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur 32,56
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 30,15
G65* * Indirect planmatig inslijpen 331,61
G69* * Beetbeschermingsplaat 66,32
G33* * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 60,29
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 301,46
G72 Controlebezoek MRA 30,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk 48,23
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 127,22
H11 Trekken tand of kies 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal 6,18
H26 Hechten weke delen 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 18,09
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 60,29
H33 Hemisectie van een molaar 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 96,47
H44 Primaire antrumsluiting 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 84,41
H60 Marsupialisatie 84,41
H65 Primaire sluiting 162,79
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 192,93
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 60,29
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 90,44
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 18,09
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 247,2
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen 337,64
P31 * Wortelkap met stift 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 15,07
P45 * Noodkunstgebit 120,58
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 180,88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 241,17
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 391,9
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 30,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw 66,32
P27 Reoccluderen 60,29
P37 Frontopstelling in aparte zitting 36,18
P28 Naregistratie en remounten 60,29
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 90,44
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 36,18
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 48,23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 42,2
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 42,2
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 60,29
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 90,44
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 168,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 18,09
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 48,23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 42,2
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 42,2
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 90,44
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 60,29
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 90,44
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 18,09
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak 48,23
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 48,23
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 48,23
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 174,85
T021 Grondig reinigen wortel, complex 32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard 24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus 108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 66,32
T042 Consult parodontale nazorg 91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg 162,19
T070 Flapoperatie tussen twee elementen 195,95
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 301,46
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 361,75
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 60,29
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 162,19
T076 Tuber- of retromolaarplastiek 75,37
T101 Tuber- of retromolaarplastiek 105,51
T102 Tandvleescorrectie, per element 57,28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 150,73
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 361,75
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 195,95
T121 Kroonverlenging per element 195,95
T122 Kroonverlenging per sextant 361,75
T141 Tandvleestransplantaat 114,55
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap 361,75
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 162,19
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 42,2
T162 Behandeling tandvleesabces 81,39
T163 * Toepassing lokaal medicament 65,12
T164 * (Draad)Spalk 24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 60,29
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie 179,6
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 101,64
J01 Initieel onderzoek implantologie 66,88
J02 * Verlengd onderzoek implantologie 102,9
J03 * Proefopstelling 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 46,3
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 246,95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 154,35
J11 Prepareren donorplaats 138,91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 149,2
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 72,03
J06 Vrijleggen foramen mentale 30,87
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio 87,46
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte 133,77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad 61,74
J19 Toeslag esthetische zone 66,88
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak 97,24
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) 77,17
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) 36,53
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 169,78
J36 Verwijderen implantaat 33,96
J27 Vervangen eerste implantaat 235,12
J37 Vervangen volgend implantaat 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat 179,56
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) 179,56
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik 0
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond 20,58
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats 108,04
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie 115,76
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef 118,33
J33 Kosten implantaat 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat 24,18
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat 267,53
J45 * Plaatsen eerste drukknop 123,48
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop 36,01
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak 210,94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 66,88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 25,72
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 529,92
J51 * Onder klikgebit 344,71
J52 * Boven klikgebit 344,71
J53 * Omvorming klikgebit 102,9
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 133,77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 154,35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 180,07
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 87,46
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten 113,19
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten 138,91
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 92,61
J70 * Opvullen zonder staafdemontage 144,06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 180,07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 205,79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 231,52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage 56,59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 108,04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 133,77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 159,49
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop 25,72
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 523,75
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,73
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 15,84
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 15,84
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten 13,73
Y02 Onderlinge dienstverlening 0

* TC = Material and / or engineering costs are charged separately.