Preisliste 2018

UPT TK Omschrijving Totaal bedrag
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,33
A15 Oppervlakte verdoving 7,45
A20 Behandeling onder algehele narcose 0
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,77
C11 Periodieke controle 21,78
C13 Probleemgericht consult 21,78
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103,16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 57,31
C80 Mondzorg aan huis 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45,85
C85 Weekendbehandeling 21,78
C86 Avondbehandeling 21,78
C87 Nachtbehandeling 21,78
C90 Niet nagekomen afspraak 20
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 31,52
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240,71
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 17,19
E31 Snij-/hoektand 114,62
E32 Premolaar 160,47
E33 Molaar 206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 80,24
E37 Kijkoperatie 68,77
E40 Directe pulpa-overkapping 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,46
E43 * Vastzetten element d.m.v spalk na tandheelkundig ongeval 22,92
E44 Verwijderen spalk 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam 11,46
E51 Verwijderen van kroon of brug 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,66
E56 Voortgezete behandeling iatrogene schade 40,12
E57 Behandeling va element met uitzonderlijke anatomie 28,66
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel 45,85
E61 Behandeling van open wortelpunt met calciumhydroxide eerste zitting 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51,58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt 45,85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45,85
E77 initiele wortelkanaalbehandeling eerste kanaal 57,31
E78 initiele wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal 28,66
E85 Elektronische lengtebepaling 14,33
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77,37
E87 Gebruiksklaar maken praktijkruimte wortelkanaalbehandeling 57,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 17,19
E97 * Uitwendig bleken per kaak 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken 300
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 91,7
G03 Gedocumenteerde kaakgewrichtsbehandeling 63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie 85,97
G11 Scharnierasbepaling 85,97
G12 Centrale relatie bepaling 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 28,66
G16 Therapeutische positie bepaling 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal 57,31
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 57,31
G61 Instructie spieroefeningen 57,31
G62 * Occlusale spalk 154,74
G63 * Repositiespalk 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen 315,22
G66 Biofeedback therapie 51,58
G67 Behandeling triggerpoint 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 45,85
G69 * Opbeetplaat 63,04
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 286,56
G72 Controlebezoek MRA 28,66
G73 * Reparatie MRA met afdruk 45,85
H11 Trekken tand of kies 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal 5,92
H26 Hechten weke delen 63,04
H33 Hemisectie van een molaar 68,77
H35 Moeilijk trekken van tand of kies met mucoperiostale opklap 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51,58
H41 Verwijderen van lipbandje of tongriempje 34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel zonder afsluiting 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel met afsluiting 91,7
H44 Primaire antrumsluiting 63,04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 57,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17,19
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 80,24
H60 Marsupialisatie 80,24
H65 Primaire sluiting 154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 183,4
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 57,31
J01 Initieel onderzoek implantologie 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie 97,79
J03 * Proefopstelling 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44
J06 Vrijleggen foramen mentale 29,34
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19,56
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 146,68
J11 Preparereren donorplaats 132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 68,45
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 183,4
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad 58,67
J19 Toeslag esthetische zone 63,56
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak 223,44
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 34,39
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 73,34
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 28,66
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 161,35
J27 * Vervangen implantaat 223,44
J28 Plaatsen volgend implantaat 92,41
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment 34,71
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 102,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef 112,45
J33 Kosten implantaat 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting 9,78
J36 Verwijderen implantaat 32,27
J37 Vervangen volgend implantaat 92,41
J40 * Twee magneten/drukknoppen 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop 34,23
J42 * Staaf tussen 2 implantaten 200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24,45
J50 * Boven- en onder klikgebit 503,6
J51 * Onder-klikgebit 327,58
J52 * Boven-klikgebit 327,58
J53 * Omvorming klikgebit 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146,68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 132,01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 88,01
J70 * Opvullen zonder staafdemontage 136,9
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195,57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage 53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151,57
J78 Verwijderen én vervangen drukknop 24,45
J79 Verwijderen én vervangen steg 45,47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 497,73
J97 Overheadkosten implantaten 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 97,25
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 12,85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten 12,85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 25,79
M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,1
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5,73
M32 tandhalzen en (preventief) toedienen 17,19
M40 Fluoridebehandeling 14,33
M61 * Mondbeschermer 25,79
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 85,97
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 57,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 85,97
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 40,12
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 45,85
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 85,97
P14 Individuele afdruk met randopbouw 63,04
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 5-13 elementen 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 63,04
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 57,31
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,19
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 171,94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 229,25
P27 Reoccluderen 57,31
P28 Naregistratie en remounten 57,31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 45,85
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 372,53
P31 * Wortelkap met stift 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 57,31
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 234,98
P35 * Frame kunstgebit 5-13 elementen 320,95
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,66
P37 Frontopstelling in aparte zitting 34,39
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 85,97
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,33
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34,39
P45 * Noodkunstgebit 114,62
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 85,97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 57,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 85,97
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 40,12
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,19
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak 45,85
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,66
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 160,47
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 45,85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 45,85
R08 * Eenvlaks composiet inlay 68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay 131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay 171,94
R11 * Eenvlaks inlay 103,16
R12 * Tweevlaks inlay 160,47
R13 * Drievlaks inlay 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 28,66
R24 * Kroon 252,17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal 57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 114,62
R40 * Eerste brugtussendeel 171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 85,97
R46 * Brugverankering, per anker 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk 28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie 114,62
R61 * Plakbrug met preparatie 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 63,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 63,04
R72 Vernieuwen schlidje plastisch materiaal 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,66
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 68,77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 114,62
R80 * Temporaire, eerste voorziening 28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening 11,46
R90 * Gedeeltelijk onvoltooid werk 0
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 60,18
T42 Consult parodontale nazorg 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg 154,17
T57 * Toepassing lokaal medicament 61,9
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 166,21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (Een zesde deel) 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( Een zesde deel) 343,87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort 57,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154,17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 149,01
T76 tuber- of retromolaarplastiek 71,64
T80 Tandvleestransplantaat 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 100,3
T82 Tandvleescorrectie, per element 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (Een zesde deel) 143,28
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (Een zesde deel) 343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (Een zesde deel), per element 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186,27
T87 Kroonverlenging per element 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant 343,87
T89 Directe postoperatieve zorg, kort 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154,17
T91 Pocketregistatrie 34,39
T92 Parodontiumregistratie 68,77
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces 77,37
T95 * (Draad)Spalk 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 57,31
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 15,59
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 14,47
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 186,98
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,05
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in 15,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68,77
V30 Fissuurlak, eerste element 25,79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,33
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,46
V70 * Parapulpaire retentiestift 11,05
V71 Eeenvlaksvulling amalgaam 24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 38,4
V73 Drievlaksvulling amalgaam 49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam 69,92
V80 * Wortelkanaalstift 20,06
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 81,38
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,6
V91 Eennvlaksvulling composiet 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet 91,7
X10 Kleine rontgenfoto 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,04
X21 Kaakoverzichtsfoto 68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in tandeloze kaak 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 25,22
X24 Schedelfoto 30,95
X25 Maken meerdimensionele kaakfoto 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionele kaakfoto 57,31
X34 Beoordelen schedelfoto 22,92

* TC = Material-und / oder Engineering-Kosten werden gesondert berechnet.