Preisliste 2021

UPT TK Omschrijving Totaal bedrag
C11 Periodieke controle 22,91
C13 Probleemgericht consult 22,91
C91 Pocketregistratie 36,18
C92 Parodontiumregistratie 72,35
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt 108,53
C29 * Studiemodellen 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 60,29
C80 Mondzorg aan huis 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie 48,23
C85 Weekendbehandeling 22,91
C86 Avondbehandeling 22,91
C87 Nachtbehandeling 22,91
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,66
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 72,35
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 26,53
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 32,56
X34 Beoordelen schedelfoto 24,12
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 60,29
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 13,52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten 13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 27,13
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek 18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 6,03
M40 Fluoridebehandeling 15,07
M61* Mondbeschermer 27,13
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element 52,45
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element 28,94
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 15,07
A15 Oppervlakte verdoving 7,84
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie 0,00
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 37,38
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam 52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam 73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer 85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet 96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) 72,35
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) 27,13
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) 15,07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 12,06
V70 * Parapulpaire stift 12,06
V80 * Wortelkanaalstift 21,10
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 9,04
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 33,16
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 48,23
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 253,23
E85 Elektronische lengtebepaling 15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 48,23
E51 Verwijderen van kroon of brug 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 30,15
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 30,15
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt 48,23
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 30,15
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 18,09
E97 * Uitwendig bleken per kaak 75,37
E40 Directe pulpa-overkapping 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 24,12
E44 Verwijderen spalk, per element 6,03
E45 Aanbrengen rubberdam 12,06
E31 Snij-/ hoektand 120,58
E32 Premolaar 168,82
E33 Molaar 217,05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 24,12
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 84,41
E37 Kijkoperatie 72,35
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 60,29
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 81,39
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 60,29
R08 * Eénvlaks composiet inlay 72,35
R09 * Tweevlaks composiet inlay 138,67
R10 * Drievlaks composiet inlay 180,88
R11 * Eénvlaksinlay 108,53
R12 * Tweevlaksinlay 168,82
R13 * Drievlaksinlay 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 30,15
R24 * Kroon op natuurlijk element 265,28
R34 * Kroon op implantaat 241,17
R29 * Confectiekroon 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal 60,29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 60,29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 120,58
R40 Eerste brugtussendeel 180,88
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 150,73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk 30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie 120,58
R61 * Plakbrug met preparatie 180,88
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 42,20
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 24,12
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 66,32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 66,32
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 24,12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 30,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 72,35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 120,58
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies 30,15
R85* * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies 12,06
R90* * Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
G21 Functieonderzoek kauwstelsel 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie 96,47
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) 63,31
G62 * Stabilisatieopbeetplaat 162,79
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A 72,35
G43 Consult OPD-therapie B (complex) 121,79
G44 * Therapeutische injectie 66,32
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B 120,58
G10 Niet-standaard beetregistratie 90,44
G11 Scharnierasbepaling 90,44
G12 Centrale relatiebepaling 84,41
G13 Protrale/laterale bepalingen 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 542,63
G16 Therapeutische positiebepaling 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal 60,29
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur 32,56
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 30,15
G65* * Indirect planmatig inslijpen 331,61
G69* * Beetbeschermingsplaat 66,32
G33* * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 60,29
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 301,46
G72 Controlebezoek MRA 30,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk 48,23
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 127,22
H11 Trekken tand of kies 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal 6,18
H26 Hechten weke delen 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 18,09
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 60,29
H33 Hemisectie van een molaar 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 96,47
H44 Primaire antrumsluiting 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 84,41
H60 Marsupialisatie 84,41
H65 Primaire sluiting 162,79
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 192,93
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 60,29
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 90,44
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 18,09
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 247,20
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen 337,64
P31 * Wortelkap met stift 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 15,07
P45 * Noodkunstgebit 120,58
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 180,88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 241,17
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

* TC = Material-und / oder Engineering-Kosten werden gesondert berechnet.